GENERAL TERMS & CONDITIONS

Algemene voorwaarden & Privacy

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN AANGEPAST OP 26/07/2020

SASKIA VOLDERS / BE0721.981.886 /WASSTRAAT 78 / 2600 BERCHEM BE / https://saskiavolders.be / info@saskiavolders.be / +324 72 92 28 60

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Bij het aangaan van een offerte op alle grafische/website werken dient u een voorschot van 50% te betalen. Dit wordt altijd eerst besproken en via offerte aangeboden. Deze gelden niet voor fotografie.

2.  Alle kosten die nog kunnen worden toegevoegd worden eerst besproken en uitgelegd op facturen. Hier op terugkomen na betaling is niet meer geldig.

3.  U verbind zich ertoe om projecten en informatie in opbouw niet te delen met een derde partij of online te delen tot na de afronding.

4.  De afgeronde diensten/bestanden worden pas vrijgegeven na het voldoen van het (totaal)factuur. Dit geld voor alle diensten van Saskia Volders

5.  Saskia Volders verbind zich ertoe om alleen de werken uit te voeren die zijn besproken op de offerte/factuur. Extra diensten die u vraagt zullen dan aangerekend worden. Deze worden wel besproken en uitgelegd op de volgende factuur. (vb: 5 pagina’s op een website offerte/factuur maar nadien nog om 2 extra pagina’s bijvragen)

5.  Saskia Volders kan de afgewerkte diensten/bestanden gebruiken in haar portfolio of sociale media tenzij hier specifiek een andere overeenkomst over is gemaakt.

2. ANNULATIEVOORWAARDEN

1.  Alle betaalde voorschotten zijn onder geen geval terug te vorderen. Deze zijn om de gewerkte uren al te dekken.

2.  De klant kan niet meer annuleren bij afronding van de werken. Het restfactuur dient dan betaald te worden zonder fout.

3.  Wenst u na betaling van voorschot en VOOR afronding van de werken de samenwerking te breken, is dit geen probleem. U moet dan geen restfactuur meer betalen, maar bent wel het voorschot kwijt.

4.  Bij het inplannen van een foto-sessie wordt geen voorschot gevraagd. Wel kan het zijn dat u deze al op voorhand heeft betaald en kan u bij annulatie langs uw kant of die van Saskia Volders, altijd kosteloos een nieuwe sessie inplannen.

5. Als u een foto-sessie heeft geboekt en moet afzeggen kan u altijd ten allen tijde annuleren als dit op een geldige reden is gebeurd (Email/telefonisch). 

6. Als u niet annuleert en Saskia Volders dus geen contact met u heeft gehad gehad na het plannen van een foto sessie, kan zij een kost van €50 euro aanrekenen voor de verloren tijd/ verplaatsing per geboekt uur tenzij deze op voorhand is betaald.

7.  Als er geen gehoor kan aangetoond worden aan de correspondentie/vragen van Saskia Volders aan de klant. Kan Saskia Volders het contract verbreken met behoud van het betaalde voorschot. Dit om de deadlines van andere klanten te kunnen respecteren.


3.. DEADLINE VOORWAARDEN
Saskia volders gaat altijd proberen om de besproken deadlines die al dan niet vaststaan op het factuur proberen te respecteren, maar hier liggen wel enkele voorwaarden aan vast om deze waar te maken;

1.  De klant moet tijdig alle info doorgeven zoals aanpassingen, teksten en
feedback (zoals voor websites en ontwerpen). 

2.  Finale (verbeterde) website teksten moeten twee weken voor de deadline klaar zijn. Indien dit niet waargemaakt kan worden, kan Saskia Volders zichzelf ertoe zien om de deadline zonder problemen te verleggen. 

3.  Grafische ontwerp (verbeterde) teksten dienen 1 week voor deadline afgeleverd te zijn aan Saskia Volders. 

4.  Saskia Volders draagt geen enkele financiële last als de gevraagde/ afgesproken deadline niet kan worden waargemaakt tenzij hier een vaste (schriftelijke) afspraak voor werd gemaakt en nalatigheid langs de kant van Saskia Volders kan worden aangetoond.

5.  Als er voor 1 of andere reden een verlating op het project komt, en de klant kan de gevraagde informatie niet binnenin de deadline leveren. Kan Saskia Volders en de klant samen een andere deadlinedatum boeken (of startdatum van werken). Hiervoor dient wel het volledige factuur voldaan te worden zodat Saskia Volders haar agenda kan aanpassen en minder klanten aannemen rond die datum. Dit om een goede en vlotte service te garanderen.

6.  Als er geen gehoor kan aangetoond worden aan de correspondentie/vragen van Saskia Volders aan de klant en deze de lopende deadlines bedreigen, kan Saskia Volders het contract verbreken met behoud van het betaalde voorschot. Dit om de deadlines van andere klanten te kunnen respecteren.


4. AANSPRAKELIJKHEID
Saskia Volders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

1.  de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm
van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere

2. (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen

3. enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website; 

4. eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website; 

5. (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;

6. indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.); 

7. gevallen van overmacht; 

8. een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. 

9. Mogelijk lichamelijk letsel dat wordt opgelopen tijdens een foto-sessie. 

10. Saskia Volders kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden. 

11. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van Saskia Volders voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van Saskia Volders, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het laagst van volgende bedragen: het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.


5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Saskia Volders draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website, kunt u de privacy policy raadplegen op: https://saskiavolders.be